Biodynamische wijn: emotionele zwarte magie?

Posted on 20 november 2011

7


Preparaat 500 in actie

Op 1 december kruisen Monty Waldin en dr. Richard Smart – verbaal – de degens in Londen. Onderwerp van gesprek: biodynamische wijnbouw. Waldin is de ‘believer’, terwijl dr. Smart voor de sceptici zal spreken.

Monty Waldin is wat men noemt een ‘evangelist’ op het vlak van biodynamisme. Hij heeft al verschillende boeken geschreven over het onderwerp en trad al voor verschillende wijnbouwers op als consultant. Dr. Richard Smart – die alvast zijn naam mee heeft – is een wereldberoemde Australische wijnconsultant die wel eens ‘the flying vine doctor’ wordt genoemd.

Volgens dr. Smart is de biodynamische wijnbouw gebaseerd op ‘emotionele zwarte magie’. Hij vindt het dan ook onaanvaardbaar dat er intussen een heel lucratieve wijnhandel op gebaseerd is. Monty Waldin verdedigt met evenveel vuur het tegendeel. Volgens hem ontstaan de lekkerste en gezondste druiven door ‘Moeder Natuur te ondersteunen, in plaats van haar tot slaaf te maken’. Een wijngaard moet immers ‘een zichzelf onderhoudend levend organisme zijn’.

Wat is biodynamische wijn?

Zowel biologische als biodynamische wijnbouw verbieden het gebruik van chemische stoffen. Tot daar geen gefronste wenkbrauwen. Biodynamisme gaat echter nog een stuk verder. Biodynamische wijnboeren vinden namelijk dat de vruchtbaarheid van hun wijngaard afhankelijk is van kosmische krachten en dat ze hun bezoedelde en uitgeputte grond moeten regenereren met bepaalde ‘preparaten’. Een bekend voorbeeld van zo’n preparaat is het volgende:

Preparaat 500: “Verzamel koemest, die omstreeks september op de weide ligt. Vul verse koehorens met deze mest. Begraaf deze hoorns in de bouwvoor van een humueuze akker tot het voorjaar. Graaf ze weer uit omstreeks Pasen.” (bron: skepsis.nl)

Wat is het nut hiervan? Volgens een biodynamisch basiswerk is dit de reden:

“Dit preparaat is nuttig omdat dieren en planten specialisten zijn in de verwerking van astrale en etherische krachten. De koe, bij uitstek een spijsverteringsdier, verzamelt een overmaat aan ether- en astrale kracht in zijn organisme. Het oogsten van de horens moet in september gebeuren als de zon in het dierenriemteken Maagd staat. Dan overheersen immers bepaalde kosmische krachten. Waarom een koehoorn? Omdat een koe horens heeft om bij zichzelf datgene naar binnen te richten, wat astraal-etherisch vorm moet geven, wat zelfs tot in het spijsverteringsorganisme door moet dringen. De werking in het spijsverteringsorganisme ontstaat door straling, die van de horens en de hoeven uitgaat.” (bron: skepsis.nl)

Ben ik de enige die hiervan spontaan in de kruin begint te krabben? Wie bedenkt zoiets? Het antwoord op die vraag is Rudolf Steiner.

Rudolf Steiner (1861-1925)

Deze Oostenrijkse filosoof wordt beschouwd als de grondlegger van de biodynamische landbouw.

De filosofie van Rudolf Steiner in een notendop: landbouwbedrijven – en dus ook wijngaarden – moeten beschouwd worden als levende organismen. De vruchtbaarheid van de bodem en de natuurlijke groei staan daarbij centraal. Om die essentiële levenskracht te bewaren wordt gerekend op invloeden van de kosmos, aangezien de planeten een positieve invloed hebben op de gewassen. Daarnaast wordt de ondergrond geregenereerd met preparaten, zoals ‘preparaat 500’ dat hierboven beschreven staat.

Mja.

Het zal intussen duidelijk zijn dat ik me in het kamp van Richard Smart bevind. Wat denken jullie erover? Laat je horen in de comments!

PS: “ik heb biodynamische wijn gedronken en die was nochtans erg lekker” is geen argument.

PS2: Wie het debat tussen Richard Smart en Monty Waldin wil meemaken, moet afzakken naar de London Wine & Spirit School en zich een ticketje aanschaffen voor de pittige prijs van 35 pond.

About these ads
Posted in: Nieuws